Hololens เทคโนโลยีปฏิวัติวงการแพทย์

ใครที่เรียนสายวิทยาศาสตร์-สุขภาพ และได้เรียนวิชา Anatomy คงเคยได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่มาบ้าง มากน้อยอาจต่างกันไปในแต่ละสาขาวิชา แต่เท่าที่ผมทราบมา ก็มีบางคณะทางสายวิทยาศาสตร์-สุขภาพในบางมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่ก็มีบ้าง แต่ศึกษาโดยใช้จากภาพ 3 มิติ หรือเทคโนโลยี Hologram ก็มี อันนี้ผมก็พึ่งทราบมาเหมือนกัน อย่างไรก็ดี วันนี้เราจะมีพูดเทคโนโลยี Virtual Reality ที่ชื่อ Hololens กันครับ