Calcium กับการเกิดโรคหัวใจ

หากใครอยู่ในวงการแพทย์ หรือติดตามข่าวในวงการแพทย์อย่างใกล้ชิด จะพอทราบข่าวว่า National Osteoporosis Foundation กำลังจะออก Position Statement ของการให้ Calcium ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการ แต่ออกเป็น Draft ให้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันก่อนได้ ซึ่งเรื่องนี้สร้างความกังวลใจให้หลายคนพอสมควร เพราะ