นอนเยอะเกินก็เป็นเบาหวานได้

ลูกอม เบากวาน การนอน

เป็นที่เชื่อกันมานานว่าการอดนอน ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานได้ ซึ่งก็ไม่แปลกหรอกครับ ที่เค้าจะเชื่อเช่นนั้น มีงานวิจัยหลายงานสนับสนุนว่าการอดนอน การนอนไม่พอ มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเบาหวาน ยกตัวอย่างเช่น

Associations between sleep loss and increased risk of obesity and diabetes (กดที่ลิ้งเพื่อดูรายงานการวิจัยต้นฉบับ)

Shorter Sleep Duration is Associated with Decreased Insulin Sensitivity in Healthy White Men (กดที่ลิ้งเพื่อดูรายงานการวิจัยต้นฉบับ)

Impact of sleep and sleep loss on glucose homeostasis and appetite regulation (กดที่ลิ้งเพื่อดูรายงานการวิจัยต้นฉบับ)

และรายงานการวิจัยอื่นๆอีกมากมายตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่พบว่าการอดนอน มีความพันธ์กับโรคเบาหวานในหลายๆกลไก คุณลองพิมพ์คำว่า sleep loss diabetes, shorter sleep duration diabetes, less sleep diabetes หรือ lack sleep glucose ลงในช่องค้นหาของ google scholar หรือ pubmed ดู คุณจะพบรายงานการวิจัยทำนองนี้จนอ่านกันไม่หวาดไม่ไหวเลย

แต่นอนมากก็เป็นเบาหวานได้

แม้ว่านักวิจัยจะเชื่อกันมาช้านานว่า การนอนน้อย หรือการนอนไม่พอ เป็นสาเหตุของเบาหวาน แต่ล่าสุด Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ก็ได้ตีพิมพ์รายงานการวิจัยเรื่อง The Association Between Sleep Duration, Insulin Sensitivity, and B-Cell Function ซึ่งพบว่า การนอนมากเกินไป ก็ทำให้เป็นเบาหวานได้เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายนี้ พบในเฉพาะผู้ชายเท่านั้น

การศึกษานี้พบว่าการนอนมากเกินอาจส่งผลให้เป็นโรคเบาหวานโดย การนอนมาก ทำให้เซลล์ในร่างกายตอบสนองต่อ insulin ลดลง

นอนเท่าไรจึงพอดี

สำหรับผู้ชายนั้นการนอน 7 ชั่วโมงต่อวัน เป็นการนอนที่เหมาะสมที่สุด หากนอนน้อยกว่านี้ หรือมากกว่านี้ อาจมีผลให้น้ำตาลในเลือดสูง และอาจทำให้เป็นเบาหวานได้ แต่สำหรับผู้หญิงนั้น หลายๆการศึกษาพบว่าไม่ว่าผู้หญิงจะนอนมากหรือนอนน้อย ก็ไม่ค่อยส่งผลต่อระดับในเลือดเท่าไรนัก

ทำไมผู้หญิงจะนอนมากหรือนอนน้อยก็ไม่พบความสัมพันธ์กับเบาหวาน

นักวิจัยเชื่อว่า สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น อาจเกิดการที่ผู้ชายมักมี sleep apnoea (ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ) มากกว่าผู้หญิง ทำให้ผู้ชายมีปริมาณการนอนที่มีคุณภาพน้อยกว่าผู้หญิง ในขณะที่ผู้หญิงจะมี slow-wave sleep (NREM ระยะที่ 3 เป็นระยะที่มีการหลับลึก) ในขณะนอนมากกว่า ทำให้การนอนของผู้หญิงมีคุณภาพมากกว่าและ restorative ได้มากกว่า อย่างไรก็ตามเรื่องคำถามที่ว่า ทำไมผู้หญิงจะนอนมากหรือนอนน้อยก็ไม่พบความสัมพันธ์กับเบาหวาน นับว่าเป็นคำถามที่ต้องการการศึกษาเพื่อหาสาเหตุและตอบคำถามนี้เพิ่มเติมในอนาคต

ที่มา

  1. The Association Between Sleep Duration, Insulin Sensitivity, and B-Cell Function: The EGIR-RISC Study, F Rutters et al, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
  2. http://www.medscape.com/viewarticle/865647

ลูกอม เบากวาน การนอน


Share this:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *